Google

موتور جستجوی تقویت‌شده با هوش مصنوعی گوگل وارد اولین آزمایش عمومی می‌شود – در اینجا نحوه امتحان کردن آن آورده شده است

180 بازدیدها