Google

موتور جستجوی تقویت‌شده با هوش مصنوعی گوگل وارد اولین آزمایش عمومی می‌شود – در اینجا نحوه امتحان کردن آن آورده شده است

05/29/2023
درباره خریدوانه

خریدوانه مجله ای است که به بررسی گجت ها می پردازد.این بررسی ها به شما در انتخابتان برای خریدی مطمئن تر و آگاهانه کمک می کند. 

تمام حقوق برای خریدوانه محفوظ هست.